بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از کارخانه نخریسی نیشابور