مأموریت


با استعانت ازامام رضا (ع) وبهره گیری از تلاش، تکنولوژی، خلاقیت و دانش روز، برآنیم تا با تامین انواع نخ، پارچه و پوشاک، ضمن ایجاد تشخص، زیبائی و اطمینان بخشی به مشتریان و ارزش آفرینی برای ذینفعان، مایه افتخار کشورمان باشیم.