مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
جلیل ارغند رئیس هیئت مدیره
سعید آتش باری نائب رئیس هیئت مدیره
سید محمد داودی مقدم عضو هیئت مدیره
هادی بهروزنیا عضو هیئت مدیره
علی فدیشه ای سرپرست
جواد غزنوی دوزنده عضو هیئت مدیره